28 اسفند 4 شب و 5 روز باکو

جدول تور  28 اسفند 4 شب و 5 روز باکو در زیر آمده همینطور برای دانلود فایل میتوانید  برروی فایل پیوست کلیک کنید.

تورهای زمستان 98
گردشگری اوج موج

 

هتل درجه و خدمات LOCATION هر نفر دراتاق دو تخته DBL هر  نفر در اتاق یک تخته SNG کودک بدون تخت 2-6 سال
VILLA INN

4*BB

گردشگری اوج موجگردشگری اوج موجگردشگری اوج موجگردشگری اوج موج

GENJLIK 2.695.000 3.495.000 1.695.000
ROSE INN

4*BB

گردشگری اوج موجگردشگری اوج موجگردشگری اوج موجگردشگری اوج موج

GENJLIK 2.745.000 3.595.000
CAPITOL
CONTINENTAL

4*BB

گردشگری اوج موجگردشگری اوج موجگردشگری اوج موجگردشگری اوج موج

NARIMANOV 2.795.000 3.695.000
DIPLOMAT

4* BBTOP

گردشگری اوج موجگردشگری اوج موجگردشگری اوج موجگردشگری اوج موج

28MALL 2.895.000 3,795.000
DIAMOND NARIMANOV
SKY

BB4* TOP

گردشگری اوج موجگردشگری اوج موجگردشگری اوج موجگردشگری اوج موج

NARIMANOV 2.995.000 3.995.000
WEST SHINE
RAMADA BEACH

*BB5

گردشگری اوج موجگردشگری اوج موجگردشگری اوج موجگردشگری اوج موجگردشگری اوج موج

SHIKHOV 3.095.000 4.195.000
QAFQAZ CITY

4*BB TOP A

گردشگری اوج موجگردشگری اوج موجگردشگری اوج موجگردشگری اوج موج

TBILISI

 

3.395.000 4.395.000

 

 

 

جدول تور 28 اسفند باکو در زیر آمده همینطور برای دانلود فایل میتوانید  برروی فایل پیوست کلیک کنید.

تورهای زمستان 98
گردشگری اوج موج

 

هتل درجه و خدمات LOCATION اتاق دو تخته اتاق یک تخته
VILLA INN

4*BB

گردشگری اوج موجگردشگری اوج موجگردشگری اوج موجگردشگری اوج موج

GENJLIK 4.890.000 5.190.000 5.590.000 5.890.000 6.440.000 6.940.000
ROSE INN

4*BB

گردشگری اوج موجگردشگری اوج موجگردشگری اوج موجگردشگری اوج موج

GENJLIK 4.940.000 5.290.000 5.640.000 5.945.000 6.490.000 6.990.000
CAPITOL

4*BB

گردشگری اوج موجگردشگری اوج موجگردشگری اوج موجگردشگری اوج موج

GENJLIK 4.990.000 5.390.000 5.690.000 5.990.000 6.540.000 7.040.000
CONTINENTAL

*BB4

گردشگری اوج موجگردشگری اوج موجگردشگری اوج موجگردشگری اوج موج

NARIMANOV 5.040.000 5.440.000 5.740.000 6.040.000 6.590.000 7.090.000
SKY

4*BB

گردشگری اوج موجگردشگری اوج موجگردشگری اوج موجگردشگری اوج موج

NARIMANOV 5.290.000 5.640.000 5.990.000 6.290.000 6.990.000 7.440.000
DIPLOMAT

4*BB

گردشگری اوج موجگردشگری اوج موجگردشگری اوج موجگردشگری اوج موج

28MALL 5.140.000 5.490.000 5.840.000 6.140.000 6.690.000 7.340.000
ATROPAT

4*BB

گردشگری اوج موجگردشگری اوج موجگردشگری اوج موجگردشگری اوج موج

ICHERI SHEHER 5.240.000 5.590.000 5.940.000 6.240.000 6.890.000 7.490.000
RAMADA BEACH

5*BB

گردشگری اوج موجگردشگری اوج موجگردشگری اوج موجگردشگری اوج موجگردشگری اوج موج

SHIKHOV 5.390.000 5,740,000 6.090.000 6.590.000 7.290.000 8.040.000
WEST SHINE

4*BB

گردشگری اوج موجگردشگری اوج موجگردشگری اوج موجگردشگری اوج موج

NARIMANOV 5.340.000 5.690.000 6.040.000 6.340.000 6.840.000 7.490.000
HAZZ

4*BB

گردشگری اوج موجگردشگری اوج موجگردشگری اوج موجگردشگری اوج موج

TARGOVI 5.540.000 5.990.000 6.390.000 6.540.000 7.290.000 7.940.000
DESIR
*BB4
گردشگری اوج موجگردشگری اوج موجگردشگری اوج موجگردشگری اوج موج
AZDLIGH 5,590.000 6.040.000 6,490.000 6.590.000 7340.000 8.040.000
AUROOM

*BB4

گردشگری اوج موجگردشگری اوج موجگردشگری اوج موجگردشگری اوج موج

NASIMI 5.640.000 6.090.000 6.590.000 6.990.000 7.790.000 8.640.000
SUPPHIRE MARIN

*BB5

گردشگری اوج موجگردشگری اوج موجگردشگری اوج موجگردشگری اوج موجگردشگری اوج موج

SHIKHOV 5.690.000 6.140.000 6.640.000 6.640.000 7.390.000 8.140.000
QAFQAZ CITY

BB*4 TOP

گردشگری اوج موجگردشگری اوج موجگردشگری اوج موجگردشگری اوج موج

TBILISI 5.740.000 6.190.000 6.690.000 6.690.000 7.490.000 8.190.000
RENESAINCE

4*BB

گردشگری اوج موجگردشگری اوج موجگردشگری اوج موجگردشگری اوج موج

NASIMI 5.990.000 6.490.000 7.040.000 7.690.000 8.690.000 9.590.000

BURJ SAHIL

(qafqaz sahil)

4*BB

گردشگری اوج موجگردشگری اوج موجگردشگری اوج موجگردشگری اوج موج

ABSHERON 5.840.000 6.290.000 6.790.000 7.090.000 7.890.000 8.640.000
SHAH PALACE

5*BB

گردشگری اوج موجگردشگری اوج موجگردشگری اوج موجگردشگری اوج موجگردشگری اوج موج

ICHERI SHEHER 5.890.000 6.390.000 6.890.000 7.290.000 8.190.0000 8.990.000
MIDTOWN

BB4*  TOP

گردشگری اوج موجگردشگری اوج موجگردشگری اوج موجگردشگری اوج موج

SAMAD VURGHUN 6.190.000 6.790.000 7.490.000 7.790.000 8.790.000 9.740.000
GRAND EUROP

4*BB

گردشگری اوج موجگردشگری اوج موجگردشگری اوج موجگردشگری اوج موج

TIBILISI 6.290.000 6.890.000 7.540.000 7.990.000 9.190.000 10.040.000
PULLMAN

5*BB

گردشگری اوج موجگردشگری اوج موجگردشگری اوج موجگردشگری اوج موجگردشگری اوج موج

BADAMDAR 6.790.000 7.590.000 8.340.000 9.190.000 10.390.000 11.690.000
THEATRUM

*BB5

گردشگری اوج موجگردشگری اوج موجگردشگری اوج موجگردشگری اوج موجگردشگری اوج موج

TARGOVI 6.390.000 7.090.000 7.740.000 8.290.000 9,490.000 10.540.000
PARK INN

*BB5

گردشگری اوج موجگردشگری اوج موجگردشگری اوج موجگردشگری اوج موجگردشگری اوج موج

ABSHERON 6.590.000 7.290.000 8.040.000 8.790.000 9.990.000 11.240.000
EXCELSIOR

*BB5

گردشگری اوج موجگردشگری اوج موجگردشگری اوج موجگردشگری اوج موجگردشگری اوج موج

HEYDAR ALIYEV 6.990.000 7.790.000 8.640.000 9.390.000 10.690.000 11.690.000
BOULEVARD

*BB5

گردشگری اوج موجگردشگری اوج موجگردشگری اوج موجگردشگری اوج موجگردشگری اوج موج

SAHIL 6.890.000 7.690.000 8.440.000 9.290.000 10.690.000 11.990.000
HYATT REGENCY

*BB5

گردشگری اوج موجگردشگری اوج موجگردشگری اوج موجگردشگری اوج موجگردشگری اوج موج

NASIMI 7.190.000 7.990.000 8.890.000 9.940.000 10.790.000 11.690.000
HILTON

*BB5

گردشگری اوج موجگردشگری اوج موجگردشگری اوج موجگردشگری اوج موجگردشگری اوج موج

SAHIL 8.990.000 10.190.000 11.190.000 13.190.000 15.490.000 17.790.000
FAIRMONT

*BB5

گردشگری اوج موجگردشگری اوج موجگردشگری اوج موجگردشگری اوج موجگردشگری اوج موج

BADAMDAR 8.790.000 9.990.000 11.140.000 12.790.000 15.190.000 17.290.000
PROMINADE

*BB5

گردشگری اوج موجگردشگری اوج موجگردشگری اوج موجگردشگری اوج موجگردشگری اوج موج

ICHERI SHEHER 5.790.000 6.240.000 6.740.000 6.990.000 7.790.000 8.590.000
NOBEL

*BB4

گردشگری اوج موجگردشگری اوج موجگردشگری اوج موجگردشگری اوج موج

ABSHERON 5.490.000 5.890.000 6.290.000 6.690.000 7.390.000 8.140.000
BOULVARD SIDE

*BB4

گردشگری اوج موجگردشگری اوج موجگردشگری اوج موجگردشگری اوج موج

ABSHERON 5.440.000 5.790.000 6.190.000 6.640.000 7.340.000 8.090.000

 

 

 

 

 

برای دانلود پکیج های ویژه 28 اسفند 4 شب و 5 روز باکو میتوانید برروی دکمه زیر کلیک کنید.

کلیک کنید

 

عضـویت در خبـرنامه تـورها
گردشگری اوج موج
گردشگری اوج موج

تمامي حقوق اين سایت محفوظ و متعلق به اوجــ موجــ مي‌باشد.

Copyright © 2019 Owjemoj.com

No Internet Connection