پکیج

هتل درجه و خدمات LOCATION هر نفر دراتاق دو تخته DBL هر  نفر در اتاق یک تخته SNG کودک بدون تخت 2-6 سال
VILLA INN

4*BB

گردشگری اوج موجگردشگری اوج موجگردشگری اوج موجگردشگری اوج موج

GENJLIK 2.695.000 3.495.000 1.695.000
ROSE INN

4*BB

GENJLIK 2.745.000 3.595.000
CAPITOL
CONTINENTAL

4*BB

گردشگری اوج موجگردشگری اوج موجگردشگری اوج موجگردشگری اوج موج

NARIMANOV 2.795.000 3.695.000
DIPLOMAT

4* BBTOP

گردشگری اوج موجگردشگری اوج موجگردشگری اوج موجگردشگری اوج موج

28MALL 2.895.000 3,795.000
DIAMOND NARIMANOV
SKY

BB4* TOP

گردشگری اوج موجگردشگری اوج موجگردشگری اوج موجگردشگری اوج موج

NARIMANOV 2.995.000 3.995.000
WEST SHINE
RAMADA BEACH

*BB5

گردشگری اوج موجگردشگری اوج موجگردشگری اوج موجگردشگری اوج موجگردشگری اوج موج

SHIKHOV 3.095.000 4.195.000
QAFQAZ CITY

4*BB TOP A

گردشگری اوج موجگردشگری اوج موجگردشگری اوج موجگردشگری اوج موج

TBILISI

 

3.395.000 4.395.000

 

 

هتل درجه و خدمات LOCATION اتاق دو تخته اتاق یک تخته
VILLA INN

4*BB

گردشگری اوج موجگردشگری اوج موجگردشگری اوج موجگردشگری اوج موج

GENJLIK 4.890.000 5.190.000 5.590.000 5.890.000 6.440.000 6.940.000
ROSE INN

4*BB

گردشگری اوج موجگردشگری اوج موجگردشگری اوج موجگردشگری اوج موج

GENJLIK 4.940.000 5.290.000 5.640.000 5.945.000 6.490.000 6.990.000
CAPITOL

4*BB

گردشگری اوج موجگردشگری اوج موجگردشگری اوج موجگردشگری اوج موج

GENJLIK 4.990.000 5.390.000 5.690.000 5.990.000 6.540.000 7.040.000
CONTINENTAL

*BB4

گردشگری اوج موجگردشگری اوج موجگردشگری اوج موجگردشگری اوج موج

NARIMANOV 5.040.000 5.440.000 5.740.000 6.040.000 6.590.000 7.090.000
SKY

4*BB

گردشگری اوج موجگردشگری اوج موجگردشگری اوج موجگردشگری اوج موج

NARIMANOV 5.290.000 5.640.000 5.990.000 6.290.000 6.990.000 7.440.000
DIPLOMAT

4*BB

گردشگری اوج موجگردشگری اوج موجگردشگری اوج موجگردشگری اوج موج

28MALL 5.140.000 5.490.000 5.840.000 6.140.000 6.690.000 7.340.000
ATROPAT

4*BB

گردشگری اوج موجگردشگری اوج موجگردشگری اوج موجگردشگری اوج موج

ICHERI SHEHER 5.240.000 5.590.000 5.940.000 6.240.000 6.890.000 7.490.000
RAMADA BEACH

5*BB

گردشگری اوج موجگردشگری اوج موجگردشگری اوج موجگردشگری اوج موجگردشگری اوج موج

SHIKHOV 5.390.000 5,740,000 6.090.000 6.590.000 7.290.000 8.040.000
WEST SHINE

4*BB

گردشگری اوج موجگردشگری اوج موجگردشگری اوج موجگردشگری اوج موج

NARIMANOV 5.340.000 5.690.000 6.040.000 6.340.000 6.840.000 7.490.000
HAZZ

4*BB

گردشگری اوج موجگردشگری اوج موجگردشگری اوج موجگردشگری اوج موج

TARGOVI 5.540.000 5.990.000 6.390.000 6.540.000 7.290.000 7.940.000
DESIR
*BB4
گردشگری اوج موجگردشگری اوج موجگردشگری اوج موجگردشگری اوج موج
AZDLIGH 5,590.000 6.040.000 6,490.000 6.590.000 7340.000 8.040.000
AUROOM

*BB4

گردشگری اوج موجگردشگری اوج موجگردشگری اوج موجگردشگری اوج موج

NASIMI 5.640.000 6.090.000 6.590.000 6.990.000 7.790.000 8.640.000
SUPPHIRE MARIN

*BB5

گردشگری اوج موجگردشگری اوج موجگردشگری اوج موجگردشگری اوج موجگردشگری اوج موج

SHIKHOV 5.690.000 6.140.000 6.640.000 6.640.000 7.390.000 8.140.000
QAFQAZ CITY

BB*4 TOP

گردشگری اوج موجگردشگری اوج موجگردشگری اوج موجگردشگری اوج موج

TBILISI 5.740.000 6.190.000 6.690.000 6.690.000 7.490.000 8.190.000
RENESAINCE

4*BB

گردشگری اوج موجگردشگری اوج موجگردشگری اوج موجگردشگری اوج موج

NASIMI 5.990.000 6.490.000 7.040.000 7.690.000 8.690.000 9.590.000

BURJ SAHIL

(qafqaz sahil)

4*BB

گردشگری اوج موجگردشگری اوج موجگردشگری اوج موجگردشگری اوج موج

ABSHERON 5.840.000 6.290.000 6.790.000 7.090.000 7.890.000 8.640.000
SHAH PALACE

5*BB

گردشگری اوج موجگردشگری اوج موجگردشگری اوج موجگردشگری اوج موجگردشگری اوج موج

ICHERI SHEHER 5.890.000 6.390.000 6.890.000 7.290.000 8.190.0000 8.990.000
MIDTOWN

BB4*  TOP

گردشگری اوج موجگردشگری اوج موجگردشگری اوج موجگردشگری اوج موج

SAMAD VURGHUN 6.190.000 6.790.000 7.490.000 7.790.000 8.790.000 9.740.000
GRAND EUROP

4*BB

گردشگری اوج موجگردشگری اوج موجگردشگری اوج موجگردشگری اوج موج

TIBILISI 6.290.000 6.890.000 7.540.000 7.990.000 9.190.000 10.040.000
PULLMAN

5*BB

گردشگری اوج موجگردشگری اوج موجگردشگری اوج موجگردشگری اوج موجگردشگری اوج موج

BADAMDAR 6.790.000 7.590.000 8.340.000 9.190.000 10.390.000 11.690.000
THEATRUM

*BB5

گردشگری اوج موجگردشگری اوج موجگردشگری اوج موجگردشگری اوج موجگردشگری اوج موج

TARGOVI 6.390.000 7.090.000 7.740.000 8.290.000 9,490.000 10.540.000
PARK INN

*BB5

گردشگری اوج موجگردشگری اوج موجگردشگری اوج موجگردشگری اوج موجگردشگری اوج موج

ABSHERON 6.590.000 7.290.000 8.040.000 8.790.000 9.990.000 11.240.000
EXCELSIOR

*BB5

گردشگری اوج موجگردشگری اوج موجگردشگری اوج موجگردشگری اوج موجگردشگری اوج موج

HEYDAR ALIYEV 6.990.000 7.790.000 8.640.000 9.390.000 10.690.000 11.690.000
BOULEVARD

*BB5

گردشگری اوج موجگردشگری اوج موجگردشگری اوج موجگردشگری اوج موجگردشگری اوج موج

SAHIL 6.890.000 7.690.000 8.440.000 9.290.000 10.690.000 11.990.000
HYATT REGENCY

*BB5

گردشگری اوج موجگردشگری اوج موجگردشگری اوج موجگردشگری اوج موجگردشگری اوج موج

NASIMI 7.190.000 7.990.000 8.890.000 9.940.000 10.790.000 11.690.000
HILTON

*BB5

گردشگری اوج موجگردشگری اوج موجگردشگری اوج موجگردشگری اوج موجگردشگری اوج موج

SAHIL 8.990.000 10.190.000 11.190.000 13.190.000 15.490.000 17.790.000
FAIRMONT

*BB5

گردشگری اوج موجگردشگری اوج موجگردشگری اوج موجگردشگری اوج موجگردشگری اوج موج

BADAMDAR 8.790.000 9.990.000 11.140.000 12.790.000 15.190.000 17.290.000
PROMINADE

*BB5

گردشگری اوج موجگردشگری اوج موجگردشگری اوج موجگردشگری اوج موجگردشگری اوج موج

ICHERI SHEHER 5.790.000 6.240.000 6.740.000 6.990.000 7.790.000 8.590.000
NOBEL

*BB4

گردشگری اوج موجگردشگری اوج موجگردشگری اوج موجگردشگری اوج موج

ABSHERON 5.490.000 5.890.000 6.290.000 6.690.000 7.390.000 8.140.000
BOULVARD SIDE

*BB4

گردشگری اوج موجگردشگری اوج موجگردشگری اوج موجگردشگری اوج موج

ABSHERON 5.440.000 5.790.000 6.190.000 6.640.000 7.340.000 8.090.000

 

 

 

 

برای دانلود پکیج های ویژه 28 اسفند 4 شب و 5 روز باکو میتوانید برروی دکمه زیر کلیک کنید.

کلیک کنید

 

عضـویت در خبـرنامه تـورها
گردشگری اوج موج
گردشگری اوج موج

تمامي حقوق اين سایت محفوظ و متعلق به اوجــ موجــ مي‌باشد.

Copyright © 2019 Owjemoj.com

گردشگری اوج موج

No Internet Connection