•  اسلایدر پکیج تور پاییز اروپا

پکیج

تاریخ پرواز پرواز نام ، درجه هتل،مدت، مسیر تور هرنفردراتاق دوتخته / یک تخته  کودک با تخت/ بدون تخت

26اسفند
11فروردین
15فروردین

IRAN AIR

فرانسه(8روز)

4*
7شب پاریس

2تخته

9.990.000تومان+1390یورو

4-11سال با تخت

8.990.000تومان+1090یورو

1تخته

9.990.000تومان+1890یورو

2-4سال بدون تخت

8.990.000تومان+590یورو

1فروردین
4فروردین
8فروردین

IRAN AIR

فرانسه(8روز)

4*
7شب پاریس

2تخته 11.990.000تومان+1590یورو 4-11سال با تخت 9.990.000تومان+1190یورو
1تخته 11.990.000تومان+1990یورو 2-4سال بدون تخت 9.990.000تومان+590یورو
5فروردین

TURKISH

AIRLINES

فرانسه-ایتالیا(9روزه)
4*

4شب پاریس+2شب رم +2شب ونیز

2تخته

11.990.000تومان+2390یورو

4-11سال با تخت

9.900.000تومان+2090یورو

1تخته

11.990.000تومان+3990یورو

2-4سال بدون تخت

9.990.000تومان+990یورو

3 فروردین

TURKISH

AIRLINES

اسپانیا-پرتغال(12 روز)

5*
3شب مادرید+4شب بارسلون+4شب لیسبون

2تخته

11.990.000تومان+2790 یورو

4-11سال با تخت

9.990.000تومان+2590یورو

1تخته

11.990.000تومان+3890 یورو

2-4سال بدون تخت

9.990.000تومان+1190یورو

تکمیل ظرفیت

TURKISH

AIRLINES

یونان-ایتالیا(9روز)

*4و5
4شب آتن+2شب رم+2شب ونیز

2تخته

10.990.000تومان+2190 یورو

4-11سال با تخت 9.990.000تومان+1890 یورو
1تخته 10.990.000تومان+2990 یورو 2-4سال بدون تخت 9.990.000تومان+990یورو
5فروردین IranAir

ایتالیا-سوییس-لیختن اشتاین-آلمان-اتریش(۱۲روز)


میلان۲-شب لوگانو+۳شبلوسرن-زوریخ-لیختن اشتاین

+۳شب مونیخ –سالزبورگ+۳شب وین

2تخته 11.990.000تومان+2590 یورو 4-11سال با تخت 9.990.000تومان+2990یورو
1تخته 11.990.000تومان+3690 یورو 2-4سال بدون تخت 9.990.000تومان+990یورو
تکمیل ظرفیت

TURKISH
AIRLINES

فرانسه-ایتالیا-اسپانیا
(14روز)*4
5شب پاریس+2شب ونیز+2شب رم+4شب بارسلون

2تخته

11.990.000تومان+3290یورو

4-11سال با تخت 9.990.000تومان+2990یورو
1تخته 11.990.000تومان+4690یورو 2-4سال بدون تخت 9.990.000تومان+1290یورو
7فروردین TURKISH
AIRLINES

سوییس – هلند(9روز)

*4
4شب زوریخ –لوسرن+4شب امستردام-زندام

2تخته 11.990.000تومان+2190یورو 4-11سال با تخت 8.990.000تومان+1890یورو
1تخته 11.990.000تومان+2990یورو 2-4سال بدون تخت 8.990.000تومان+790یورو
3فروردین MAHAN AIR

اسپانیا(11روز)

*5
3شب مادرید+4شب تنریف(جزایر قناری)+4شب بارسلون

2تخته 11.990.000تومان+3290یورو 4-11سال با تخت 9.990.000تومان+2990یورو
1تخته 11.990.000تومان+4590یورو 2-4سال بدون تخت 9.990.000تومان+1390یورو
تکمیل ظرفیت TURKISH
AIRLINES

مجارستان-اسلواکی چک(9روز)

*5
4شب بوداپست براتیسلاوا+4شب پراگ

2تخته 11.990.000تومان+1990یورو 4-11سال با تخت 9.990.000تومان+1890یورو
1تخته 11.990.000تومان+2790یورو 2-4سال بدون تخت 9.990.000تومان+790یورو
8فروردین IranAir

فرانسه – اتریش(9روز)

*4
4شب پاریس +4شب وین

2تخته 11.990.000تومان+2190یورو 4-11سال با تخت 9.990.000تومان+1890یورو
1تخته 11.990.000تومان+2990یورو 2-4سال بدون تخت 9.990.000تومان+790یورو
4و11فروردین IranAir

فرانسه – بلژیک-هلند(7روز)
*4
4شب پاریس-بروکسل+2شب امستردام -زندام

2تخته 11.990.000تومان+1790یورو 4-11سال با تخت 9.990.000تومان+1590یورو
1تخته 11.990.000تومان+2490یورو 2-4سال بدون تخت 9.990.000تومان+690یورو

 

 

تاریخ پرواز پرواز نام ، درجه هتل،مدت، مسیر تور هرنفردراتاق دوتخته / یک تخته  کودک با تخت/ بدون تخت

تکمیل ظرفیت

Emirates

کشتی کروز(برزیل-اسپانیا)(22روزه)
*5
3شب ریو+15شب کشتی کروز(سالوادور-جزایر قناری-مالاگا-کادیز)

+3شب بارسلون

2تخته

نرخ پرواز+3690یورو

4-11سال با تخت

نرخ پرواز+3290یورو

1تخته

نرخ پرواز+5390یورو

2-4سال بدون تخت

نرخ پرواز +1490یورو

28اسفند
2فروردین

TURKISH

AIRLINES

آفریقا جنوبی(11روزه)*4و5
2شب ژوهانسبورگ+سانسیتی
+2شب پارک جنگلی+4شب کیپ تاون

2تخته

13.990.000تومان+2890دلار

4-11سال با تخت

11.990.000تومان+2290دلار

1تخته

13.990.000تومان+4690دلار

2-4سال بدون تخت

11.990.000تومان+1490دلار

28اسفند
7فروردین

TURKISH

AIRLINES

فرانسه-سوییس(9روزه)
*4
4شب پاریس+4شب زوریخ-لوسرن

2تخته

11.990.000تومان+2190یورو

4-11سال با تخت 9.990.000تومان+1890یورو
1تخته 11.990.000تومان+2990یورو 2-4سال بدون تخت 9.990.000تومان+790یورو
4فروردین Emirates

برزیل(10روزه)
*5
2شب سائوپائولو+2شب ایگواسو +5/5 شب ریو

2تخته نرخ پرواز+2990 دلار 4-11سال با تخت نرخ پرواز+2690 دلار
1تخته نرخ پرواز+3890 دلار 2-4سال بدون تخت نرخ پرواز+990 دلار
3فروردین

TURKISH
AIRLINES

سوییس-اسپانیا(11روزه)
*4
3شب زوریخ-لوسرن+2شب لوزان-ژنو+2شب مادرید +3شب بارسلون

2تخته 11.990.000تومان+2590یورو 4-11سال با تخت 9.990.000تومان+2290یورو
1تخته 11.990.000تومان+3590یورو 2-4سال بدون تخت 9.990.000تومان+990یورو
1فروردین IranAir

فرانسه – بلژیک – هلند-آلمان
(11روزه)*4
4شب پاریس-بروکسل+3شب آمستردام-زندام+3شب هامبورگ

2تخته 11.990.000تومان+2890یورو 4-11سال با تخت 9.990.000تومان+2390یورو
1تخته 11.990.000تومان+3990یورو 2-4سال بدون تخت 9.990.000تومان+1190یورو

تکمیل ظرفیت

Lufthansa

Austrian

سوئیس-لیختن اشتاین - آلمان-اتریش(11 روزه) 5و4*

4شب زوریخ-لوسرن-لیختن اشتاین+3شب

مونیخ+سالزبورگ-3 شب وین

2تخته 11.990.000تومان+2590یورو 4-11سال با تخت 9.990.000تومان+2290یورو
1تخته 11.990.000تومان+3690یورو 2-4سال بدون تخت 9.990.000تومان+990یورو

تکمیل ظرفیت

IRAN AIR

انگلستان(8روزه)
*5
7شب لندن

2تخته 11.990.000تومان+2390یورو 4-11سال با تخت 9.990.000تومان+2090یورو
1تخته 11.990.000تومان+3390یورو 2-4سال بدون تخت 9.990.000تومان+890یورو
تکمیل ظرفیت QATAR

استرالیا(13روزه)
*5
4شب ملبورن+3شب گلدکست- بریزبین+5شب سیدنی

2تخته 19.990.000تومان+3890دلار 4-11سال با تخت 17.990.000تومان+3190یورو
1تخته 19.990.000تومان+35990دلار 2-4سال بدون تخت 17.990.000تومان+1490یورو
4فروردین TURKISH
AIRLINES

سوئیس-لیختن اشتاین - آلمان-اتریش(11 روزه) 5و4*

4شب زوریخ-لوسرن-لیختن اشتاین+3شب

مونیخ+سالزبورگ-3 شب وین

2تخته 11.990.000تومان+2590یورو 4-11سال با تخت 9.990.000تومان+2290یورو
1تخته 11.990.000تومان+3690یورو 2-4سال بدون تخت 9.990.000تومان+990یورو
تکمیل ظرفیت TURKISH
AIRLINES

اسپانیا(15روزه)
*4
3شب مادرید-کوردوبا+2شب سویل+2شب

گراندا+3شب والنسیا+4شب بارسلون

2تخته 11.990.000تومان+2690یورو 4-11سال با تخت 9.990.000تومان+2390یورو
1تخته 11.990.000تومان+4090یورو 2-4سال بدون تخت 9.990.000تومان+1090یورو
تکمیل ظرفیت TURKISH
AIRLINES

ایتالیا(8روزه)
*4
2شب ونیز+2شب فلورانس+3شب رم

2تخته 11.990.000تومان+2190یورو 4-11سال با تخت 9.990.000تومان+1990یورو
1تخته 11.990.000تومان+2990یورو 2-4سال بدون تخت 9.990.000تومان+690یورو

 

تاریخ پرواز پرواز نام ، درجه هتل،مدت، مسیر تور هرنفردراتاق دوتخته / یک تخته  کودک با تخت/ بدون تخت

26اسفند

IRAN AIR

فرانسه-بلژیک-هلند(11روزه)
*4
5شب پاریس+2شب بروکسل+3شب آمستردام-زندام

2تخته

11.990.000تومان+2590یورو

4-11سال با تخت

9.990.000تومان+1990یورو

1تخته

11.990.000تومان+3590یورو

2-4سال بدون تخت

9.990.000تومان+990یورو

28اسفند

TURKISH
AIRLINES
فرانسه-اسپانیا(11روزه)
*4
5شب پاریس+2شب مادرید +3 شب بارسلون
2تخته 11.990.000تومان+2590یورو 4-11سال با تخت 9.990.000تومان+2290یورو
1تخته 11.990.000تومان+3590یورو 2-4سال بدون تخت 9.990.000تومان+990یورو
1فروردین TURKISH
AIRLINES

مجارستان-اسلواکی-اتریش-آلمان-چک(13روزه)
*5
4شب بوداپست-براتیسلاوا+3شب وین-سالزبورگ+3شب

مونیخ-رگسنبورگ+2شب پراگ

2تخته 11.990.000تومان+2890یورو 4-11سال با تخت 9.990.000تومان+2490یورو
1تخته 11.990.000تومان+3990یورو 2-4سال بدون تخت 9.990.000تومان+990یورو
27اسفند TURKISH
AIRLINES

فرانسه-آلمان-چک(11روزه)
*4
4شب پاریس+3شب برلین+3شب پراگ

2تخته 11.990.000تومان+2390یورو 4-11سال با تخت 9.990.000تومان+1990یورو
1تخته 11.990.000تومان+3390یورو 2-4سال بدون تخت 9.990.000تومان+990یورو
3 فروردین TURKISH
AIRLINES

فرانسه-سوییس-ایتالیا(13روزه)
*4
4شب پاریس+4شب زونیخ+لوسرن-لوگانو+2شب میلان-ونیز+2شب رم

2تخته 11.990.000تومان+2990یورو 4-11سال با تخت 9.990.000تومان+2690یورو
1تخته 11.990.000تومان+4090یورو 2-4سال بدون تخت 9.990.000تومان+1190یورو
تکمیل ظرفیت TURKISH
AIRLINES

کشتی کروز(فرانسه-ایتالیا-اسپانیا)(13روزه)*5

3شب نیس+6شب کروز-نیس-موناکو-مارسی-جنوا-رم-

پیزا-پالرمو-کالیاری-پالمادما-یورکا

+3شب بارسلون

2تخته 11.990.000تومان+3590یورو 4-11سال با تخت 9.990.000تومان+1890یورو
1تخته 11.990.000تومان+4990یورو 2-4سال بدون تخت 9.990.000تومان+990یورو
تکمیل ظرفیت

TURKISH 

AIRLINES

دور اروپا(فرانسه-بلژیک-هلند-سوییس-ایتالیا-یونان)(24روزه)*3و4

4شب پاریس+2شب بروکسل+3شب آمستردام-زندام-کلن

+2شب  فرانکفورت-اشتوتگارت-زوریخ+3شب لوسرن-لوگانو

+2شب میلان-ونیز+1شب فلورانس+2شب رم

+1شب کشتی+3شب آتن

2تخته 11.990.000تومان+3390یورو 4-11سال با تخت 9.990.000تومان+2890یورو
1تخته 11.990.000تومان+4990یورو 2-4سال بدون تخت N/A
1فروردین

TURKISH
AIRLINES

فرانسه-ایتالیا(12روز)*5

6شب پاریس+2شب رم+1شب فلورانس+2شب ونیز

2تخته 11.990.000تومان+2790یورو 4-11سال با تخت 9.990.000تومان+2490یورو
1تخته 11.990.000تومان+3890یورو 2-4سال بدون تخت 9.990.000تومان+1090یورو
2فروردین

TURKISH
AIRLINES

سوییس (8روز)*4
ژنو+2شب لوزان+2شب اینترلاکن+3شب لوسرن-زوریخ

2تخته 11.990.000تومان+1990یورو 4-11سال با تخت 8.990.000تومان+1790یورو
1تخته 11.990.000تومان+2790یورو 2-4سال بدون تخت 8.990.000تومان+790یورو
تکمیل ظرفیت Lufthansa

کانادا(15روزه)*5

2شب نیاگارا+4شب تورنتو+3شب مونترال+5شب ونکوور

2تخته 19.990.000تومان+6690دلار 4-11سال با تخت 9.990.000تومان+5990یورو
1تخته 19.990.000تومان+9690دلار 2-4سال بدون تخت 8.990.000تومان+2590یورو

 

 

 

برای دانلود فایل نوروز اروپا میتوانید برروی دکمه زیر کلیک کنید.

کلیک کنید

 

عضـویت در خبـرنامه تـورها
گردشگری اوج موج
گردشگری اوج موج

تمامي حقوق اين سایت محفوظ و متعلق به اوجــ موجــ مي‌باشد.

Copyright © 2019 Owjemoj.com

گردشگری اوج موج

No Internet Connection