سایت در حال بروز رسانی است
گردشگری اوج موج
02126567622گردشگری اوج موج

تور 28 اسفند

جدول تور 28 اسفند در زیر آمده همینطور برای دانلود فایل میتوانید  برروی فایل پیوست کلیک کنید.

تورهای زمستان 98
گردشگری اوج موج

 

هتل درجه و خدمات LOCATION اتاق دو تخته اتاق یک تخته
VILLA INN

4*BB

گردشگری اوج موجگردشگری اوج موجگردشگری اوج موجگردشگری اوج موج

GENJLIK 4.995.000 5.395.000 5.695.000 5.995.000 6.595.000 7.195.000  
ROSE INN

4*BB

گردشگری اوج موجگردشگری اوج موجگردشگری اوج موجگردشگری اوج موج

GENJLIK 5.095.000 5.495.000 5.795.000 6.095.000 6.695.000 7.295.000
CAPITOL

4*BB

گردشگری اوج موجگردشگری اوج موجگردشگری اوج موجگردشگری اوج موج

GENJLIK 5.195.000 5.595.000 5.895.000 6.195.000 6.795.000 7.295.000
SKY

4*BB

گردشگری اوج موجگردشگری اوج موجگردشگری اوج موجگردشگری اوج موج

NARIMANOV 5.295.000 5.695.000 5.995.000 6.295.000 6.895.000 7.395.000
DIPLOMAT

4*BB

گردشگری اوج موجگردشگری اوج موجگردشگری اوج موجگردشگری اوج موج

28MALL 5.395.000 5.795.000 6.095.000 6.495.000 7.095.000 7.695.000
AZALIA

4*BB

گردشگری اوج موجگردشگری اوج موجگردشگری اوج موجگردشگری اوج موج

NARIMANOV 5.445.000 5.845.000 6.145.000 6.695.000 7.395.000 8.095.000
ATROPAT

4*BB

گردشگری اوج موجگردشگری اوج موجگردشگری اوج موجگردشگری اوج موج

ICHERI SHEHER 5.495.000 5.895.000 6.245.000 6.595.000 7.095.000 7.695.000
RAMADA BEACH

5*BB

گردشگری اوج موجگردشگری اوج موجگردشگری اوج موجگردشگری اوج موجگردشگری اوج موج

SHIKHOV 5.545.000 5,945,000 6.295.000 6.895.000 7.595.000 8.295.000
WEST SHINE

4*BB

گردشگری اوج موجگردشگری اوج موجگردشگری اوج موجگردشگری اوج موج

NARIMANOV 5.595.000 5.995.000 6.395.000 6.495.000 7.095.000 7.695.000
SUNDAY

4*BB

گردشگری اوج موجگردشگری اوج موجگردشگری اوج موجگردشگری اوج موج

ICHERI SHEHER 5.695.000 6.095.000 6.495.000 6.495.000 7.195.000 7.795.000
HAZZ

4*BB

گردشگری اوج موجگردشگری اوج موجگردشگری اوج موجگردشگری اوج موج

TARGOVI 5.745.000 6.195.000 6.595.000 6.795.000 7.495.000 8.195.000
DESIR
*BB4
گردشگری اوج موجگردشگری اوج موجگردشگری اوج موجگردشگری اوج موج
AZDLIGH 5,845.000 6.295.000 6,695.000 6.895.000 7.595.000 8.295.000
AUROOM

*BB4

گردشگری اوج موجگردشگری اوج موجگردشگری اوج موجگردشگری اوج موج

NASIMI 5.845.000 6.345.000 6.795.000 7.295.000 8.095.000 8.895.000
SUPPHIRE MARIN

*BB5

گردشگری اوج موجگردشگری اوج موجگردشگری اوج موجگردشگری اوج موجگردشگری اوج موج

SHIKHOV 5.945.000 6.395.000 6.845.000 6.895.000 7.695.000 8.395.000
QAFQAZ CITY

BB*4 TOP

گردشگری اوج موجگردشگری اوج موجگردشگری اوج موجگردشگری اوج موج

TBILISI 5.995.000 6.445.000 6.895.000 7.095.000 7.795.000 8.595.000
GANJALI

*BB4

گردشگری اوج موجگردشگری اوج موجگردشگری اوج موجگردشگری اوج موج

ABSHERON 6.045.000 6.495.000 6.945.000 7.495.000 8.395.000 9.295.000
AKSENT

4*BB

گردشگری اوج موجگردشگری اوج موجگردشگری اوج موجگردشگری اوج موج

28MALL 6.095.000 6.595.000 6.995.000 7.195.000 7.995.00 8.795.000
RENESAINCE

4*BB

گردشگری اوج موجگردشگری اوج موجگردشگری اوج موجگردشگری اوج موج

NASIMI 6.145.000 6.695.000 7.095.000 7.595.000 8.495.000 9.395.000

BURJ SAHIL

(qafqaz sahil)

4*BB

گردشگری اوج موجگردشگری اوج موجگردشگری اوج موجگردشگری اوج موج

ABSHERON 6.195.000 6.795.000 7.295.000 7.295.000 8.095.000 8.895.000
SHAH PALACE

5*BB

گردشگری اوج موجگردشگری اوج موجگردشگری اوج موجگردشگری اوج موجگردشگری اوج موج

ICHERI SHEHER 6.295.000 6.895.000 7.495.000 7.495.000 8.395.0000 9.295.000
MIDTOWN

BB4*  TOPGOVI

گردشگری اوج موجگردشگری اوج موجگردشگری اوج موجگردشگری اوج موج

SAMAD VURGHUN 6.395.000 6.995.000 7.595.000 7.895.000 8.895.000 9.795.000
GRAND EUROP

5*BB

گردشگری اوج موجگردشگری اوج موجگردشگری اوج موجگردشگری اوج موجگردشگری اوج موج

TIBILISI 6.495.000 7.095.000 7.695.000 8.195.000 9.295.000 10.295.000
PULLMAN

5*BB

گردشگری اوج موجگردشگری اوج موجگردشگری اوج موجگردشگری اوج موجگردشگری اوج موج

BADAMDAR 6.595.000 7.195.000 7.895.000 8.595.000 9.795.000 10.895.000
THEATRUM

*BB5

گردشگری اوج موجگردشگری اوج موجگردشگری اوج موجگردشگری اوج موجگردشگری اوج موج

TARGOVI 6.695.000 7.395.000 7.995.000 8.695.000 9,695.000 10.795.000
PARK INN

*BB5

گردشگری اوج موجگردشگری اوج موجگردشگری اوج موجگردشگری اوج موجگردشگری اوج موج

ABSHERON 6.795.000 7.595.000 8.295.000 9.995.000 10.295.000 11.495.000
EXCELSIOR

*BB5

گردشگری اوج موجگردشگری اوج موجگردشگری اوج موجگردشگری اوج موجگردشگری اوج موج

HEYDAR ALIYEV 6.995.000 7.795.000 8.595.000 9.195.000 10.495.000 11.795.000
BOULEVARD

*BB5

گردشگری اوج موجگردشگری اوج موجگردشگری اوج موجگردشگری اوج موجگردشگری اوج موج

SAHIL 7.095.000 7.895.000 8.695.000 9.295.000 10.695.000 11.995.000
HYATT REGENCY

*BB5

گردشگری اوج موجگردشگری اوج موجگردشگری اوج موجگردشگری اوج موجگردشگری اوج موج

NASIMI 7.495.000 8.295.000 9.195.000 9.395.000 10.795.000 12.195.000
HILTON

*BB5

گردشگری اوج موجگردشگری اوج موجگردشگری اوج موجگردشگری اوج موجگردشگری اوج موج

SAHIL 9.195.000 10.495.000 11.795.000 13.395.000 15.695.000 18.195.000
FAIRMONT

*BB5

گردشگری اوج موجگردشگری اوج موجگردشگری اوج موجگردشگری اوج موجگردشگری اوج موج

BADAMDAR 9.295.000 10.595.000 11.995.000 13.495.000 15.895.000 18.295.000
عضـویت در خبـرنامه تـورها
گردشگری اوج موج
گردشگری اوج موج

تمامي حقوق اين سایت محفوظ و متعلق به اوجــ موجــ مي‌باشد.

Copyright © 2019 Owjemoj.com

No Internet Connection